Historie

Skydeidrættens Venner

blev stiftet den 28. juni 1975 på Røde Mølle Kro ved Hvidkilde.
Her mødtes 19 gæve gutter til et sommerligt stævnemøde.
Kilde: Skyttebladet 1975 nr. 4

Mødet kom i stand på foranledning af Poul Glesner, formand for Dansk Skytte Union.

Et eksklusivt selskab

“Skydeidrættens Venner er kun for ledere og skytter i unionen, der i kraft af deres indsats virkelig har sat spor, der den dag i dag har betydning for unionens virksomhed indadtil og udadtil.
Af samme grund kan ingen, der stadig er i deres virkes fuldeste flor – f. eks. den nuværende unionsstyrelse – være med.
Det gælder også undertegnede, der slet og ret er formidler og referent”. (Poul Glesner)
Kilde: Skyttebladet 1975 nr. 5

På foranledning af formanden blev udvalgte emner kontaktet med henblik på optagelse i Skydeidrættens Venner. Det resulterede i 51 medlemmer.
Kilde: Skyttebladet 1975 nr. 6.

Poul Glesner blev optaget i Vennerne i 1991, da han trak sig tilbage som formand for Dansk Skytte Union.

Fra starten var der interesse for oprettelsen af Skydeidrættens Venner.
Det skulle ikke være som en forening, men en uformel samling en gang om året.  Gerne i forbindelse med et større skyttearrangement DM el. lignende og gerne på skift imellem de forskellige skydearter og på skift imellem landsdelene.
Møderne blev foreløbig afholdt for egen regning.
Ingen kontingent, men der måtte gerne gives frivillige bidrag. Derfor valgtes der en kasserer.
Nye emner til Vennerne kunne foreslås til det årlige møde, hvor optagelsen blev godkendt.

I 1988 blev det bl.a. besluttet, at der max. kunne optages 50 personer i Vennerne.
Til nye emner skal der foreligge en skriftlig motiveret indstilling til det årlige møde.
Alle medlemmer skal betale kr. 125 årligt til abonnement på Skyttebladet. Herefter overføres beløbet til Vennerne.
Kilde: 1989-01-17 DSU info til SIV.

Ledelsesskifte – ny epoke

Siden Skydeidrættens Venner blev stiftet i 1975 og indtil 1999 havde Poul Glesner virket for Vennerne og afviklingen af det årlige træf sammen med Svend Aage Rasmussen som nærmeste medarbejder.
Det havde været 25 gode år med Vennerne, som havde god opbakning fra såvel medlemmerne som Unionen.
Derfor ønskede Poul at overdrage lederskabet til yngre kræfter.

I den forbindelse fik Bendt Rasmussen et godt tilbud, som han ikke kunne sige nej til.
Således blev Bendt Rasmussen, Odense valgt til ny leder med Hans Larsen, Ringe som hjælper.
Lissie Christensen, Randers fortsatte som referent.
Kilde: 1999-09-09 Årsmøde referat.

Denne trilogi har på bedste vis ledet Vennerne indtil 2017, hvor der blev rokeret lidt rundt til den nuværende ledelse.